ZWROTY – MoodYou

ZWROTY


ZASADY ZWROTÓW:

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Bieg terminu określonego w ust. 1 Regulaminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Wzór formularza zwrotu znajduje się w zakładce Regulamin. 

Produkt należy odesłać w stanie nienaruszonym na adres sklepu.