INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – MoodYou

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed każdym zapaleniem świecy upewnij się, że knot ma długość ok. 0,5 cm, w razie potrzeby przytnij go uważając, aby resztki spalonego knota nie wpadły do wosku.

Zalecamy jednorazowo palić świecę nieprzerwanie przez min. 2-3 godziny, po to by powierzchnia wosku roztopiła się na całej średnicy słoiczka – w ten sposób zapobiega się tzw. tunelowaniu świecy (środek roztopiony, lecz nieroztopiony wosk przy ściankach słoiczka) i przedłuża się znacznie żywotność oraz całkowity czas palenia się świecy.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KORZYSTANIA ZE ŚWIECY

  • Umieść świecę w spokojnym miejscu z dala od przeciągu, materiałów łatwopalnych, poza zasięgiem dzieci i zwierząt, na niepalnej, równej powierzchni.

  • Nie pozostawiaj zapalonej świecy bez nadzoru.

  • Nie przenoś zapalonej świecy.

  • Nie nachylaj się bezpośrednio nad świecą.